FİKRİ MÜLKİYET VEKİLLERİ DERNEĞİ

Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği 25 Ekim 2016 tarihinde FICPI üyeleri tarafından kurulmuş ve kuruluşunun hemen sonrasında yapılan ilk genel kurulda alınan karar uyarınca FICPI’ye ulusal grup olarak katılmıştır.  Derneğin amacı; Patent ve Marka Vekilliği mesleğinin saygınlık ve itibarını korumak, üyeleri arasındaki bağı güçlendirmek ve profesyonel ilişkilerini kolaylaştırmak ve düzenlemek ve  Anayasasının öngördüğü sosyal ve ekonomik esaslara uygun olarak, Patent ve Marka Vekilliği mesleğinin Türkiye’de, uluslararası standartlara uygun ve çağdaş bir biçimde yerleşmesini ve ilerlemesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmektir.

FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle)

1906 yılında kurulmuş olup merkezi İsviçre’de bulunan FICPI, dünyanın 80’den fazla ülke ve bölgesinden 5000’in üzerinde üyesi ile, serbest çalışan marka ve patent vekillerini temsil eden küresel bir topluluktur. FICPI, uyulması zorunlu üyelik şartları ve tüm üyeleri için geçerli bir profesyonel davranış tüzüğü ile kuruluşun mükemmelliğini en üst düzeyde tutarken, mesleğin standartlarını tüm dünyada devam ettirmek için çabalamaktadır