Haber Bültenleri

6769 Sayılı SMK ile Marka ve Patent Tescil Süreçlerinde Getirilen Önemli Yenilikler ve Uygulamadaki Durum – 2018

FICPI – TÜRKİYE, 6769 Sayılı SMK ile getirilen yeni hükümlerin uygulamasına ilişkin vekiller arasında hala belirsizlikler olduğunu göz önünde bulundurarak, TÜRKPATENT uzmanları ve Marka ve Patent Vekillerinin bir arada tartışabilecekleri bir seminer planladı.

Seminer 26 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Çoğunluğunu serbest çalışan marka ve patent vekillerinin oluşturduğu 80’e yakın katılımcıyla gerçekleşen seminerin açılış konuşmaları İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson ve FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Aktekin tarafından yapıldı.

Seminerin patent oturumunda kullanım ispatı ve zorunlu lisans ve marka oturumunda ise muvafakat formu ve yine kullanım ispatı konuları tartışıldı. Konuşmacıları TÜRKPATENT Patent Uzmanı Serkan Özkan ve FICPI – TÜRKİYE üyesi ve Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Aydın Mutlu olan patent konusundaki ilk oturumda moderatörlüğü FICPI – TÜRKİYE üyesi ve Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Erkan Sevinç yaptı. Konuşmacıları TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanı Kubilay Güzel ve Marka Vekili Deniz Merve Ersoy Pınar olan marka konusundaki ikinci oturumda ise moderatörlüğü FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu üyesi ve Marka ve Patent Vekili Yasemin Kenaroğlu yaptı.

Katılımcılar seminerdeki tüm konuşmacıları büyük bir ilgiyle dinlediler ve sordukları sorularla konuların derinlemesine tartışılmasına katkıda bulundular. Seminer sonrasında pek çok katılımcı da, TÜRKPATENT uzmanlarının ve uygulamacıların bu konulardaki yorumlarını birinci elden dinleyip SMK ile getirilen yeniliklerle ilgili uygulama hakkında bilgilendiklerini dile getirdiler.

Patent ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Uygulaması Semineri – 2017

Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği’nin yakın bir zamanda yürürlüğe girmesi nedeniyle FICPI – TÜRKİYE açılış seminerinin konusu Meslek ve Disiplin Kuralları olarak belirlendi. İlk seminer için böyle güncel bir konu seçilmesi FICPI’nin rol ve sorumluluklarıyla da örtüşmüş oldu. FICPI – TÜRKİYE, olabildiğince fazla patent ve marka vekiline ulaşabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu ile işbirliği içerisinde, biri Ankara diğeri ise İstanbul’da olmak üzere aynı formatta iki seminer düzenlemeye karar verdi.

FICPI Uluslararası Büronun desteğiyle, iki FICPI üyesi bu konuda kendi ülkelerindeki deneyimlerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak seminerlere davet edildi. Konuşmacılar, ExCo Alman Delegesi ve Alman Patent Vekilleri Odası Disiplin Kurulu üyesi Sn. Dieter Laufhütte ve İtalyan Sınai Mülkiyet Birliği Disiplin Kurulu Başkanı ve FICPI İtalya eski başkanı Sn. Gianfranco Dragotti idi. FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu ve Avrupa Patent Enstitüsü Mesleki Etik Komitesi üyesi Sn. Selda Arkan ise bu konuşmalarda moderatör olarak yer aldı. Avrupa Patent Enstitüsü Disiplin Komitesi üyesi ve sekreteri olan Sn. Tuna Yurtseven ve Patent ve Marka Vekilleri Kurum Disiplin Kurulu üyesi Sn. Vehbi Mescigil seminerlere davet edildi. Sn. Tuna Yurtseven, Avrupa Patent Enstitüsündeki uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Sn. Vehbi Mescigil de Yönetmelik’in hazırlanış aşaması, Yönetmelik ve Disiplin Kuruluna ilişkin bilgiler verdi. Kurum Disiplin Kurulu üyesi ve FICPI üyesi olan Sn. Uğur Yalçıner, bu konuşmacılara moderatör oldu.

İlk seminer 30 Ekim 2017’de Ankara’da gerçekleştirildi ve seminerde konuşmacıların, Kurum çalışanlarının ve FICPI üyelerinin yanı sıra 50’den fazla katılımcı yer aldı. Bu seminerde, FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Uğur Aktekin’in açılış konuşmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da bir konuşma yaptı. Aktekin konuşmasında FICPI’nın patent ve marka vekilliği mesleğinin gelişimine verdiği önemden ve bu yönde olabilecek olası katkılarından bahsetti. Prof Dr. Asan ise FICPI ile bu konuda ortak bir seminer düzenlenmekten memnun olduklarını, benzer etkinlikleri düzenlemeye Kurum olarak açık olduklarını belirterek kurumun Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilgili yakın tarihli faaliyetlerinden bahsetti. Ankara’daki seminer, Türkiye’de düzenlenen ilk FICPI semineri oldu.

İkinci seminer İstanbul’da 31 Ekim 2017’de aynı formatta yapıldı ve bu seminerde konuşmacılar ile FICPI ​​üyelerine ek olarak 65’ten fazla katılımcı yer aldı. Katılımcılar seminerlere büyük ilgi gösterip her iki seminerin kahve araları ve kapanış kokteylleri esnasında soru ve görüşleri ile aktif rol aldılar. Gelecekte, özellikle hukuki düzenlemelerin derinlemesine incelenmesini ele alacak şekilde, benzer seminerlere devam edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Seminerlerin amacı, Türkiye’de oldukça yeni bir konu olan Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği hakkında Türk vekillere bilgi, tecrübe ve farkındalık sağlamak ve FICPI – TÜRKİYE’yi vekillere tanıtmaktı. Seminerlere gösterilen ilgi ve seminer sonrasında alınan geri bildirimler, seminerlerin amacına ulaştığını göstermektedir.

FICPI – TÜRKİYE, gerek Fikri Mülkiyet haklarının gerekse Patent ve Marka Vekilliği mesleğinin uluslararası standartlara ulaşması yolunda katkılarına devam edecektir.

FICPI – TÜRKİYE Yönetim Kurulu